Att känna meningslöshet

Kommentera

Har du någonsin upplevt känslan av att det du gör är meningslöst? Att du slösar tid eller nästan blir stressad av det du gör för det finns egentligen andra, bättre saker att lägga sin tid på? Det händer oss alla ibland och det har slagit mig personligen den senaste veckan, så jag vill påminna er att ta hand om er själva, speciellt när man känner sig omotiverad.

Ofta när vi tänker på våra mål, drömmar eller bara på vår egen utveckling så föreställer vi att det vi gör ska ha någon mening. Vi gör något för att uppnå ett resultat. Vi gör ”A” för att komma till ”B” och när vi gör ”A” utan att det leder någonstans kan det hända att vi greppas av känslan att det, eller till och med vi själva, inte har någon mening. Varför göra ”A” om det inte finns någon mening med ”B”?

 

"When a bird sings, it doesn't sing for the advancement of music."

-Alan Watts

 

Att hitta sin ”mening” och sitt ”syfte” är något många vill känna drivkraften av och ”B” kan självklart utgöra motivationen vi behöver för att hålla igång. Det kan finnas som en påminnelse för att få oss att fortsätta när det känns tufft eller som en guide när vi är vilse. Idag kan vi enkelt hitta ”B” och se hur någon annan gjorde för att komma dit och bli inspirerade.

Jag är själv en av dem som kan absorberas av detta, som ständigt kan göra saker och hitta delmål i en plan på att i framtiden uppnå någon typ av personlig vinst, allt utan att stanna upp och faktiskt njuta av att vinna. När njuter man av vad man vunnit på vägen?

När vi tar oss tid att bara göra ”A” så klart. När att göra det för känslans skull, för att vara närvarande i det vi gör nu, inte vad vi får sen. Det kan vara stort som smått men låt aldrig känslan av meningslöshet förstöra det. Låt aldrig känslan av att du inte är bra på något stå i vägen. Gör det för att det är kul och lär dig mer. Börja samla in på dina 10,000 timmar och låt dig utvecklas efterhand. Att utvecklas är ett Marathon, inte en sprint, så låt det ta sin tid.

Sjung bara för att sjunga.